BSN nafi kesilapan dalam pembayaran BRIM

Bank Simpanan Nasional (BSN) telah menyatakan bahawa mereka tidak berada dalam senarai bank yang telah membayar beberapa kali kepada penerima BRIM yang telah menerima bantuan wang tersebut.

Ketua Audit Negara telah mengemukakan laporan mengenai pembayaran bantuan wang BRIM bagi tahun 2017. Berdasarkan laporan itu, hal tersebut telah dijelaskan bahawa beberapa penerima manfaat daripada skim itu telah dibayar lebih daripada sekali kerana hakikat bahawa bank-bank tiada mempunyai sebarang penyambungan dengan pangkalan data bantuan wang BRIM secara langsung; oleh itu mereka tidak dapat memeriksa sama ada mereka telah dibayar atau tidak.

Timbalan Ketua Eksekutif  BSN telah menyatakan bahawa masalah yang berlaku bukan kesalahan sesiapa tetapi adalah disebabkan oleh ketiadaan apa-apa jenis sistem penghubungan dan komunikasi, yang membolehkan bank-bank untuk mengemaskini pangkalan data untuk mengesan penerima BRIM yang telah menerima bantuan itu. Hal demikian akan memberi peluang kepada bank-bank untuk memeriksa secara real-time, sama ada seseorang telah menerima bantuan wang BRIM tersebut sekurang-kurangnya sekali atau tidak. Beliau telah menyatakan dengan jelas bahawa BSN tidak pernah membayar mana-mana penerima BRIM lebih daripada sekali dan sesiapa yang telah menerima wang yang lebih daripada sekali adalah yang menerima bantuan wang tersebut dari bank-bank lain. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara, sekurang-kurangnya 6000 penerima bantuan wang BRIM yang mengaku bahawa mereka telah menerima amaun bantuan wang tunai yang salah atau lebih daripada sekali dalam tempoh tahun 2012 hingga 2014. Sebahagian daripada mereka telah melaporkan penerimaan 4 pembayaran semasa pembayaran bantuan wang BRIM.

BSN mula bekerjasama dengan kerajaan dan membantu mereka untuk menyalurkan jumlah bayaran untuk mengurangkan beban pembayaran daripada masyarakat berpendapatan rendah.Untuk strategi demikian, mereka mula mengendalikan sistem real-time yang boleh beroperasi secara online dan digunakan untuk memantau pembayaran wang BRIM.Mereka memastikan bahawa sesiapa yang memohon penerimaan bantuan wang BRIM akan mengadakan satu siri ujian yang cekap untuk mencegah penipuan wang. MyKad dan pengesahan biometrik adalah sebahagian daripada operasi tersebut dan kedua maklumat atau data ini mempunyai keupayaan untuk memastikan bahawa tidak ada sesiapa yang boleh menerima bantuan wang lebih daripada sekali daripada bank mereka.

Pihak berkenaan adalah sentiasa berhati-hati ketika membuat pembayaran. Mereka sentiasa memastikan pangkalan data bantuan wang BRIM dikemaskini setiap kali mereka membuat bayaran kepada seseorang dan mereka hanya melakukan pembayaran jika sistem pangkalan tersebut boleh berfungsi untuk mengemaskini data yang dimasukkan.Menurut mereka, pelaksanaan sistem sebegini telah memastikan mereka membuat pembayaran yang tidak lebih daripada sekali.BSN menegaskan bahawa langkah-langkah keselamat yang diambil oleh mereka boleh dipercayai kerana baucar bersiri telah berjaya mencegah penipuan wang seperti penerimaan bantuan wang BRIM lebih daripada sekali.

Jadi sebagaimana keadaannya, walaupun bank-bank lain telah menghadapi masalah dalam pembayaran bantuan wang BRIM, BSN telah membuktikan nilainya dalam keadaan ini dengan memastikan hanya sekali bantuan wang BRIM diterima bagi setiap orang.